ICT

Optička vlakna su bazično nauka o transmisiji svjetlosti kroz profinjena staklena ili plastična vlakna. Ta tehnologija je prepoznata kao izvandredna za transmisiju I u telekomunikacijama.
FTTH ili “Fiber to the home” je postavljanje i instalacija optičkih kabova direktno do objekata, čime se dramatično povećava brzina interneta, u poređenju sa tehnologijama koje se tradicionalno koriste.

Struktruno kabliranje objekata, kao savremeni vid implementacije telekom, satelitskih, audio/video i mnogih drugih sistema, daleko je praktičnije od klasičnog postavljanja instalacija u zgrade i poslovne objekte gdje često dolazi do izmjene operatera i slično.

SPSC Group radi implementaciju po evropskom standardu i granatuje kvalitet.

  • Wi-Fi umrežavanje
  • postavljanje eksternih Wi-Fi sistema za objekte koji su u blizini jedan drugog
  • “access point”

RfID rješenja za skladišta, supermarkete, proizvodne pogone…

Tehnologija koja je apsolutno dominantna u svakom pogledu, u odnosu na barkodove. Efikasnost očitavanja je uvijek oko 99% u prvom prelazu. Očitavanje možete vršiti sa više proizvoda odjednom, proizvode uronjene u vodu, čak i ako se “tag” nalazi u ambalaži, te nije u vidnom području.

Digitalne reklame svih vrsta i formata. Bilo za oglašavanje na javnim otvorenim prostorima ili unutar objekata. 

Budite u mogućnosti pratiti ogroman broj TV kanala, satalitskim putem ili putem interneta.

Mašinski, građevinski i električni inžinjering za dizajniranje server soba i data centara, bez obzira na veličinu prostorije ili zahtijevani kapacitet.

Ukoliko težite modernim trendovima opremanja Vašeg poslovnog prostora, soba za sastanke i slično, kontaktirajte nas, a mi ćemo Vam ponuditi najbolja moguća rješenja.