Šta radimo

Distribucija

U Bosni i Hercegovini smo se strateški opredijelili isključivo na distribuciju i prodaju naših brendova (Sigurnosnih sistema), uz saradnju sa našim partnerima u koje Vi dokazano imate mnogo povjerenja. Usluge konsaltinga, projektovanja i ugradnje ćemo vršiti isključivo za sisteme pametnih kuća koje imamo u ponudi.

Konsultanske Usluge

Mi u SPSC Group, duboko smo fokusirani na potencijal dizajna svakog posla, pretvarajući ga u izgrađenu stvarnost, u vremenskom okviru i budžetu. Da bi održali efikasne i visoke standarde usluga ponuđenim našim klijentima, učinjeni su pozitivni napori da se angažuju najbolji arhitekti i inženjeri, a zatim obučeni kako bi osigurali da SPSC ostaje na vrhu u oblastima gdje nudimo svoja rješenja.

Upravljanje Projektima

Kvalifikovano rukovodstvo je ključ uspjeha projekta. Sa pravim projektnim menadžerom, Vaš tim će stvoriti isporučive proizvode koji su Vam potrebni i prevazilaze svoje ciljeve u efikasnosti i produktivnosti. Dopunite svoje osoblje iskusnim rukovodiocima projekata, vođama tima i tehničkim potencijalima iz SPSC Group-a. Naši konsultanti za menadžment pružaju planiranje, koordinaciju, komunikaciju i uvid koji talent i resurse spajaju u produktivan, proaktivan tim.

Inžinjering

Inžinjering SPSC Groupe vrši samostalan pregled dizajna projektovanog sistema, opreme ili procesa kako bi provjerio njihovu usklađenost sa relevantnim kvalitetom. Naši inžinjeri su inovativni i uvijek aktuelni sa najnovijim tehnologijama i standardima.

Rješenja Ključ u Ruke

SPSC Group je polazna stanica za pružanje ključnih rješenja, preuzimajući poptpuni proračun i odgovornost za cijeli projekat zasnovan na vašem dizajnu i željama, konstantno vodeći brigu o vrijednostima, nudeći cijene konkurentne na vašem tržištu, vodeći brigu o mogućnostima povrata investicija, predviđenom vremenskom roku, te okviru predloženog budžeta.